Voorwaarden

Bravometa CH SA (hierna “Bravometa”, “wij”, “ons”, “onze” genoemd) biedt haar diensten (hierna ‘de dienst’ genoemd) aan via hotelscan.com of een affiliate, co-branded website (hierna ‘website’ genoemd). Deze algemene voorwaarden (hierna ‘voorwaarden’ genoemd) bepalen je toegang tot en het gebruik van onze diensten, de website en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's of ander materiaal die op de site verschijnt (hierna ‘inhoud’ genoemd).

Aanvaarding van de voorwaarden

Lees dit document zorgvuldig door voordat je van de website gebruik maakt. Door het gebruiken van de website, ga je akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden en garandeer je de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Als je niet aan deze voorwaarden gebonden wilt zijn of ze niet begrijpt, krijg je geen toegang tot of mag je geen gebruik maken van de website.

Description of the Service

Wij bieden informatie waar we hotelaccommodaties vergelijken op beschikbaarheid, prijzen en voorzieningen. De website bevat hotelomschrijvingen, foto's en andere nuttige informatie in dit opzicht. Op deze manier krijg je de laagste prijzen, het grootste aanbod en intelligent hotel display. Onze website staat je toe ​​om verbinding te maken en websites van derden te gebruiken (diensten, producten, enz.) Als je besluit om deze service te benutten, wordt geadviseerd dat je gebruik uitsluitend wordt beheerd door afzonderlijke voorwaarden van de dienst of enig ander gelijkwaardig document van die derde partij. Wij maken geen verklaringen op en zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites, diensten of producten, de inhoud en de wijze waarop derden je persoonlijke gegevens verwerken.

Bravometa is geen reisbureau of touroperator. Wij bieden geen adviesdiensten die je kan vertrouwen als basis voor enige beslissing of handeling en we zijn niet het aanspreekpunt voor afspraken die je met derde partijen maakt als gevolg van het gebruik van de website.

Toegang tot en gebruik van de dienst

Je gaat ermee akkoord dat je de website alleen gebruikt om hotelaccommodatie prijzen en andere details te vergelijken in het kader van het maken van een boeking maken of reisarrangementen. De hotel zoekopdracht op de website kan worden uitgevoerd door dergelijke criteria: bestemming, aantal kamers, het aantal volwassenen en kinderen, check-in en check-uit data. Je kunt gebruik maken van het filteren op prijs, beoordelingen en voorzieningen. Voorzieningen filter: inclusief internet, tv, parkeerplaats, zakelijke dienstverlening, A/C, restaurant, bar, 24/7, zwembad, fitness mogelijkheden. Je gebruik van de website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De volgende activiteiten zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bravometa:

  • toegang tot de website met manueel of geautomatiseerd proces voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor het zoeken van indexering;
  • kopiëren, reproduceren, dupliceren, overnemen, exploiteren, verkopen, verhandelen of doorverkopen van content van de website;
  • het gebruik van software of andere middelen, die ofwel opzettelijk of onbewust de werking van de website kunnen belemmeren of blokkeren (bv het veroorzaken van overmatige belasting op onze computers of andere apparaten die toegankelijkheid tot de website bemoeilijken);
  • het proberen te schenden of omzeilen van voorwaarden op robot exclusion headers of andere veiligheidsmaatregelen op de website;
  • poging tot wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, demonteren of het gebruik van reverse engineering software die in verband wordt gebracht met de website;
  • het gebruik van de website met illegale, schadelijke of andere ongepaste doeleinden (bijv. verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens).

Indien we op de hoogte worden gebracht van verboden activiteiten of de dreiging van hen naar ons, onze website, klanten of derden, dan kunnen wij naar ons eigen zeggen de toegang tot de website verbieden, opschorten, of de toegang tot de website beëindigen zonder aankondiging of aansprakelijkheid en volgen er juridische stappen.

Intellectueel eigendom

Met uitzondering van de rechten en licenties die worden verleend, noch Bravometa noch u zult enig recht, licentie, of belang in het intellectuele eigendom van de andere partij (inclusief maar niet beperkt tot de inhoud) met aanvaarding van deze voorwaarden te verwerven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze voorwaarden verleend worden hierbij voorbehouden aan de betreffende partij.

Bravometa zal een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare, onherroepelijke, overdraagbaar en eeuwigdurende licentie hebben voor alle verzoeken, voorstellen, adviezen of andere feedback die we van u ontvangen. U dient alle intellectuele eigendomsrechten op dergelijke objecten te behouden.

Risico erkenning

U erkent alle risico's met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud of een website van derden, dienst, product, enz. Met inbegrip van maar niet beperkt tot, fouten, virussen of onderbrekingen. Bravometa rechtvaardigt niet de betrouwbaarheid, kwaliteit, oprechtheid of integriteit van de website, inhoud of gegevens van derden. Advertenties, links, banners etc vertegenwoordigen niet het advies van derden of diensten van derden. U begrijpt dat de voorafgaande verificatie van de aanbiedingen of andere informatie van derden is verplicht.

Aansprakelijkheidsbeperking

Bravometa is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daden van grove nalatigheid. We zijn niet aansprakelijk (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) voor enige gevolgschade, speciale, incidentele of indirecte schade, waaronder winstderving wat zich kan voordoen in verband met het gebruik van de website. Onder alle omstandigheden zal de aansprakelijkheid van Bravometa worden beperkt in de mate toegestaan ​​door de wet.

Disclaimer van garanties

Onze diensten, met inbegrip van de website en de content, worden aangeboden op een ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ basis, zonder enige garanties of verklaringen van welke aard. Geen informatie door u verkregen op de website of op een andere manier verbonden met onze diensten zal enige garantie niet uitdrukkelijk voorziening creëren in deze voorwaarden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en representeren alle communicatie tussen u en Bravometa.

Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze voorwaarden wordt gehouden door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar te zijn verklaard, wordt deze bepaling gewijzigd door de rechter of de partijen en geïnterpreteerd om zo het beste voor de oorspronkelijke bepaling te bereiken voor zover toegestaan ​​door de wet, de resterende bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht.

Wijziging voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde aanpassen zonder individuele kennisgeving aan u, dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. U stemt ermee in om deze voorwaarden periodiek te lezen om bewust te zijn van dergelijke wijzigingen en uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze website na een dergelijke wijziging wordt uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden geacht, met inbegrip van alle wijzigingen, toevoegingen, deleties of andere veranderingen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de relatie tussen Bravometa en u wordt beheerst door het materiële Zwitsers recht met uitsluiting van de collisieregels. De rechtbanken van Zwitserland zijn uitsluitend bevoegd om alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden te beslissen.

Contactdetails:
Bravometa CH SA
Identification number: CHE-357.283.222
Company address: Vicolo de' Calvi 2, 6830 Chiasso, Switzerland
tel. +41 91 2103301, email: [email protected]