Intergritetspolicy

Integritet är viktigt

Vi tror på att alla ska känna sig säkra och skyddade online och därför är våra kunders integritet viktigt för oss. Denna integritetspolicy skapades för att förklara vilken slags personlig indentifikationsdata och information du kan komma att delge oss via Internet till vår webbsida (fr.o.m. nu kallad ”Persolig Data”), hur den skyddas och varför vi kan komma att använda den. Eftersom den här integritetspolicyn reglerar skydd och hanterande av din Personliga Data, var vänlig och läs den noggrant. I och med att du använder vår sajt till att hitta de lägsta priserna på boende ger du ditt samtycke till denna integritetspolicy och samtycker till insamlandet av Personlig Data så som det är beskrivet i integritetspolicyn. Bravometa har rätt att när som helst modifiera sin integritetspolicy utan skyldighet att först personligen underrätta dig. Dessa modifieringar blir giltiga direkt då de postas på webbsidan.

Vad gör vi med försedd data?

Vi kan komma att analysera insamlad Personlig Data rörande onlineuppförande, användarpreferenser, ungefärlig plats, tekniska problem, osv. Vi vet att det verkar tråkigt, men det är sådant som hjälper oss att förbättras och optimera våra tjänster genemot dig.

Vem kan få tag i den?

Vi överför inte Personlig Data till en tredje part utanför Bravometa utan ditt medgivande så länge det inte är av juridisk anledning, i regleringssyfte eller av anledningar häri. Personlig Data kan bli överlåten till en tredje part som arbetar med eller för oss för fortsatt arbete rörande anledningarna till varför den samlades in från början. Vi försäkrar dig om att en sådan tredje part förser dig med samma nivå av skydd som vi gör. Dessutom kommer de vara avtalsbundna till att använda Personlig Data endast till ändåmal godkända av dig och på en konfidentiell basis.

Hur bryr vi oss om dig?

Vi kommer göra allt för att din Personliga Data inte ska ses av en tredje part, utöver i fallen här nedan. För att garantera säkerhet och konfidentalitet av Personlig Data som vi får in, använder vi oss av industriella standardbrandväggar och andra typer av skydd. Trots att vi har försökt bygga upp en säker och pålitlig webbsida för våra användare, så behöver du vara medveten om att internet generellt sett inte är en komplett säker miljö, och att konfidentaliteten av Personlig Data som lämnas ut av dig eller via material överfört via vår webbsida eller email inte kan garanteras av oss. Således kan vi inte ta ansvar för eller hållas skyldiga för säkerheten av Personlig Data då den färdas via internet till oss. Så du bör alltid vara försiktig när du är online.

Vad mer kan du förvänta dig?

Vi kommer aldrig skicka spam. Spam är definierat som oombedd email, oftas i kommersiellt syfte, i stort antal och vid upprepande tillfällen till individer som avsändaren inte har haft någon tidigare kontakt med eller till mottagare som har avböjt en sådan kommunikation. Vad vi däremot kan komma att skicka till dig är information rörande nyheter på vår webbsida. Detta om du själv vill, såklart. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick.

Hur är det med Facebook och andra sociala nätverk?

Vi kan komma att etablera vår officiella sida på sociala nätverk. Det är en häftig sak men du bör kom ihåg att den tredje partens integritetspolicy gäller när du registrerar dig och stannar där. När du besöker vår webbsida som innehåller sociala plugins så etablerar din webbläsare en direkt kontakt med tredje partens servrar. Vi har ingen påverkan på datan som samlas via plugins och ger dig därför följande information; de inbäddade plugins kan förse sociala nätverk med den informationen som du har använt på den motsvarande sidan som är vår webbsida.

Du kommer inte stämma oss, eller hur?

Alla konflikter som uppkommer ur eller i kontakt med relationen mellan Bravometa och dig kommer regleras av materiell schweizisk lag förutom konflikter om rättsliga konflikter. Schweiz domstol har exklusiv behörighet att avgöra alla konflikter som uppkommer från denna integritetspolicy.

Problem?

Skulle du ha några frågor eller klagomål gällande vår överensstämmelse med den här integritetspolicyn, eller om du önskar att lämna ett förslag på hur vi kan förbättra kvalitén på integritetspolicyn, var vänlig och kontakta oss på [email protected] Vi kommer göra vårt bästa för att förbättra skyddet och säkerheten av Personlig Data som du förser oss med.

SvenskaUSD $